Zadzwoń do nas!

Stawka godzinowa

Pracownicy tymczasowi mają prawo do takiej samej pensji jak stali pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracodawcy.

Płaca zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz od sektora, w którym pracownik jest zatrudniony.

Jeśli stali pracownicy otrzymują dodatki do pensji w postaci bonów żywnościowych, ekoczeków, dopłat do kosztów podróży do pracy czy dodatki za pracę na zmiany, pracownicy tymczasowi również mają prawo do takich dodatków.

Zarówno pensję, jak i ewentualne dodatki wypłaca agencja pracy.

Każdy pracownik ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Pracownikom zatrudnionym przez agencję prawo zezwala na potrącenia minimalnych zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 11,11% z płacy brutto. Dlatego pracownicy zatrudnieni przez agencję pracy otrzymują czasem wyższą płacę netto niż stali pracownicy.

Szukasz pracy lub odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy ?