Zadzwoń do nas!

Kontrakt

Podstawowe zasady prawa pracy

Otwarcie belgijskiego rynku pracy dla obywateli polskich nastąpiło z dniem 1 maja 2009r.

Czas pracy według kodeksu pracy wynosi 38 godzin tygodniowo. W zależności od sektora czas pracy może być dłuższy lub krótszy, np. w sektorze budowlanym pracuje się 40 godzin w tygodniu, ale w zamian za to pracownicy mają dodatkowe dni płatnego urlopu w roku.

Formy umów o pracę

Umowa o pracę może być zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie. Każda umowa o pracę zawarta ustnie jest traktowana jako umowa na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy może być zawarta również w formie pisemnej.

Wszystkie inne umowy o pracę muszą być zawarte na piśmie.

Są to:

Treść umowy o pracę powinna zawierać następujące informacje:

Rozwiązywanie stosunku pracy

Każda ze stron może rozwiązać stosunek pracy pod warunkiem przestrzegania terminów wypowiedzenia ustalonych w kodeksie pracy, branżowym lub zakładowym układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną i musi zawierać następujące informacje: − nazwisko, imię i adres pracownika − nazwę i adres pracodawcy − datę rozpoczęcia okresu wypowiedzenia i długość okresu wypowiedzenia.

Szukasz pracy lub odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy ?